• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบความร้อนใช้อบพีไลท์ ชนิดควบคุมอุณหภูมิ
21/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
21/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้เย็น (Cryotherapy)
21/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Argon Laser จำนวน ๑ เครื่อง
20/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น ประสิทธิภาพสูง (High Flux) จำนวน ๒ รายการ
20/09/2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ ชุด
20/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ (SOLUTION ADMINISTRATION SET FOR INFUSION PUMP) จำนวน ๖,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2560
ประกาศราคากลาง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (pyrazinamide 500 mg)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (liposomal ampphotericin b)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (pipercillin/tazobactam 4.5 g)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (imipemem 500 mg)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (isulin gargline 100 iu/ml 3 ml)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (pyrazinamide 500 mg)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (atorvastatin 40 mg)
15/09/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาในบัญชียา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (cavedilol 12.5 mg)
15/09/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัสเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปี 2560
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประกันตน
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประกันตนรายการตรวจสุขภาพ
VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25 -27 พ.ย. 25
รูปงานวิ่งมาราธอน บรรยายกาศก่อนวิ่ง part1
รูปงานวิ่งมาราธอน ออกกำลังกายก่อนวิ่ง part2
รูปงานวิ่งมาราธอน ภาพแข่งขันวิ่ง part3
รูปงานวิ่งมาราธอน พิธีมอบรางวัล part4
เนื้อหาเรื่องการประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2-4 พ.ค. 59 จ.สุราษฎร์ธานี
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ร้อยรัก...ร้อยดวงใจ ด้วยสายใยของความผูกผัน

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี และห้องแกรนบอลลูน โรงแรมบรรจงบุรี
[ อ่านต่อ ]

โครงการ เด็กไทย สายตาดี เพิ่มโอกาส การเรียนรู้

นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โครงการ เด็กไทย สายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ จากบุคลากรสาธารณสุข ในเขต เมือง ฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยกลุ่มงานจักษุ นพ.ดามพ์ มุกมณี และทีม ร่วมจัดโครงการ
[ อ่านต่อ ]

ประเมินงานสุขศึกษา

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะประเมินงานสุขศึกษา จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นำโดย อาจารย์ปรีชา สุสันทัด ประธาน พร้อม อาจารย์สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ ,อาจารย์จริยากร ดิษจินดา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น๓ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏบัติการ

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดย นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
[ อ่านต่อ ]

ต้อนรับแพทย์ใหม่

คณะกรรมการองค์กรแพทย์เลี้ยงต้อนรับแพทย์ใหม่ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]