- ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกส่งถึงท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยตรง
  • - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
สถานที่หรือหน่วยงาน :
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียดข้อเสนอแนะ :
ท่านมาครั้งนี้โดยเป็น :

ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
สิ่งที่่คุณเห็น :