ติดต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข

     56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

          หมายเลขโทรศัพท์ 077-915600    โทรสาร 077-915642

           โทรสารหน่วยยงานอื่นๆ

           โทรสาร 077-915641 (ฝ่ายพัสดุ)

           โทรสาร 077-915643 (EMS)

           โทรสาร 077-915644 (งานประกันสุขภาพ)

           โทรสาร 077-915645 (ศูนย์ พรบ.)

           โทรสาร 077-915646 (ศูนย์ ส่งต่อ )

           โทรสาร 077-915647 (คลังเวชภัณฑ์)

           โทรสาร 077-915648 (กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

              -----------------------------------------------------------------

  ติดต่อขอบริจาค
    เพื่อใช้การสนับสนุนกิจกรรมภายในโรงพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์                
    บริจาคด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคารอำนวยการ ชั้น 2
    ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในเวลาราชการ 

    ติดต่อการบริจาค ห้องพิเศษ ในกรณีจ่ายเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดาฟห์
    บริจาคได้ในนาม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
    เลขที่บัญชี 807-1-27539-5      ธนาคารกรุงไทย
    โทรศัพท์ 077 915600 ต่อ 2220   โทรสาร 077-915642

    การบริจาคเงิน
    การบริจาคสิ่งของ
    การบริจาคเลือด
    การบริจาคอวัยวะ

 

แผนที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 


ดู โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า