การบริจาคเงิน
การบริจาคสิ่งของ
การบริจาคเลือด
การบริจาคอวัยวะ

การบริจาคเลือด
ติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 4                            

โทรศัพท์  077 915600 กด 4
รับบริจาคทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 08.30 – 15.30 น.


คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด
 • อายุ 18 – 60 ปี  
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ลมชัก
 • นอนหลับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ควรรับประทานอาหารก่อนบริจาคเลือด 2 ชั่วโมง
 • ไม่อยู่ในระหว่างกินยาปฏิชีวนะ หรือยากันเลือดแข็ง
 • ไม่ได้รับการถอนฟันภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือด รวมทั้งไม่มีบาดแผลสด หรือแผลติดเชื้อตามร่างกาย
 • ไม่มีประวัติเคยเป็น หรือตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี หรือเชื้อโรคเอดส์
 • ไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี
 • ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติดชนิดใช้เข็มฉีด
 • ไม่มีประวัติความเจ็บป่วยที่มาจากการบริจาคเลือดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
 • ผู้หญิงไม่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร