กลุ่มอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเจษฎา     คำนวณศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อภายใน 2230/2231

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

นางศิริณา              วงศ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2500 คลังพัสดุ-ชั้นล่างธุรการ/2501-2504 คลังพัสดุ/2600-2602 งานพัสดุสำนักงานชั้นบน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางอรสา            คชไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2280-2288

ฝ่ายโภชนาการ

นางสาววีนัส           วัยวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 5100/5200

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

นางรุจิพรรณ         พูนจันทร์
หังหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2292

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวเรณู          แสงสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2831

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายนริศ                 มอบนรินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2235-2239

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

วิธีคลายเครียดง่ายๆในชีวิตเร่งรีบสุขศึกษา

 

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ชีวิตคนเมืองต้องเร่งรีบและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้รู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายกับชีวิต เหตุนี้จึงได้มีการนำเอาวิธีการง่ายๆ มาแนะนำให้กับผู้อ่าน เพื่อว่าอ่านแล้วลองไปทำดูจะช่วย คุณได้