กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2210

งานเวชระเบียน
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2110

งานศูนย์ข้อมูล
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2293

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ภาระหน้าที่

เบอร์ติดต่อ 2118

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ภาระหน้าที่

เบอร์ติดต่อ 2292

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภาระหน้าที่

เบอร์ติดต่อ 2294-2295


งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ 5402


งานห้องสมุด
เบอร์ติดต่อ 2296


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ภาระหน้าที่-งานพัฒนาคุนภาพและมาตรฐาน
เบอร์ติดต่อ 2290-2291

-งานบริหารความเสี่ยง
ภาระหน้าที่
เบอร์ติดต่อ

-งานวิจัย, R2R
ภาระหน้าที่
เบอร์ติดต่อ

-งานระบาดวิทยาคลีนิค
ภาระหน้าที่
เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

วิธีคลายเครียดง่ายๆในชีวิตเร่งรีบสุขศึกษา

 

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ชีวิตคนเมืองต้องเร่งรีบและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้รู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายกับชีวิต เหตุนี้จึงได้มีการนำเอาวิธีการง่ายๆ มาแนะนำให้กับผู้อ่าน เพื่อว่าอ่านแล้วลองไปทำดูจะช่วย คุณได้