กลุ่มการพยาบาล

งานพยาบาล
หัวหน้างานพยาบาล
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2240
งานหน่วยจ่ายกลาง
หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

1500
งานป้องกันและควบคุม
หัวหน้างานป้องกันและควบคุม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 1400

งานผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2199
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

6128
งานห้องผ่าตัด
หัวหน้างานห้องผ่าตัด
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2700
งานห้องคลอด
หัวหน้างานห้องคลอด
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2800
งานห้องผู้ป่วยหนัก
หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนัก
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2810
งานผู้ป่วยใน

หัวหน้างานผู้ป่วยใน
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2246
งานวิสัญญีพยาบาล

หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

2720
งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ

หัวหน้างานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ

6601

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

วิธีคลายเครียดง่ายๆในชีวิตเร่งรีบสุขศึกษา

 

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ชีวิตคนเมืองต้องเร่งรีบและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้รู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายกับชีวิต เหตุนี้จึงได้มีการนำเอาวิธีการง่ายๆ มาแนะนำให้กับผู้อ่าน เพื่อว่าอ่านแล้วลองไปทำดูจะช่วย คุณได้