กลุ่มบริการปฐมภูมิและทุตติยภูมิ

กลุ่มงานสุขศึกษา

นางสุจิตรา  ก่อกิจไพศาล
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2222

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นายพงศธร  พัฒนาไทยานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2225

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2199

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นายวิโรจน์  ธนศิริรักษ์
หัวหน้าอาชีวเวชกรรม
ภาระหน้าที่
เว็บไซต์
เบอร์ติดต่อ 2223

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

วิธีคลายเครียดง่ายๆในชีวิตเร่งรีบสุขศึกษา

 

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ชีวิตคนเมืองต้องเร่งรีบและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้รู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายกับชีวิต เหตุนี้จึงได้มีการนำเอาวิธีการง่ายๆ มาแนะนำให้กับผู้อ่าน เพื่อว่าอ่านแล้วลองไปทำดูจะช่วย คุณได้