สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วกรอก
เลขที่ใบตอบรับ
* *
หัวข้อการประชุม
เรื่องที่ประชุม    
การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยกลุ่มสหวิชาชีพ "Capture The Fracture (CTF) : รู้ทัน..กันหักซ้ำ"
ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 - 16:30
0 / 200 ลงทะเบียน
พัฒนาระบบโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี