ไม่มีภาพข่าว

สรุปโครงการไข้เลือดออกตามภารกิจหลัก


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สฎ.


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือแนวทางการดำเนินงานไข้เลือดออก


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

สถิติการให้บริการปี2555-2560


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานงบทดลองGFIS ประจำเดือนเมษายน 2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานการเงินระบบGFMIS ก.พ.2561

รายงานการเงินระบบGFMIS ก.พ.2561


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และบริหารงานที่โปร่งใส


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


  อ่านต่อ

Total 201 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 21 Next »