โดย..สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
25/06/2561

จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สฎ.

 
ภาพข่าว
ไฟล์ประกอบ : Files_ITA EB 11.pdf