ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พิธีมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ๑๔ มิย.๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสมุย แกรนด์ฮอลล์ @แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง ฯ

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี๒๕๖๐

รับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจ มั่นสู่ " H S H." ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันพยาบาลสากล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการรากฟันเทียบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)

โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันอาภากร"ประจำปี ๒๕๖๐"

สายธารแห่งน้ำใจ ต่อลมหายใจและชีวิต

ประชุมวิชาการ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

งานแถลงข่าว "ทอดผ้าป่าสามัคคี"


Total 401 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »