ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุม

การประชุมวิชาการ

ตรวจเยี่ยมงานอาหารปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีสำคัญ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กาประชุมวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของบุคลากรในการช่วยชีวิตชั้นสูงในเด็ก

กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์,พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีศาสนามหามงคล

วันครบรอบ ๑๐๒ ปี การพระราชทานนาม


Total 420 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 42 Next »