ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อบรมเครือมือแพทย์สำหรับช่าง วันที่ ๑๒-๑๓ ธค.๒๕๖๐

ประชุมวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพ ที่ ๑๑

ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ๒๐-๒๒ พย.๒๕๖๐ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

ศึกษาดูงานคลินิกนมแม่

องค์กรแพทย์ต้อนรับ นพ. สุพจน์ ภูเก้าล้วน

ขอขอบคุณ คุณตูน บอดี้สแลม

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พย. ๒๕๖๐


Total 453 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 46 Next »