ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหานใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขต ๑๑

รับโล่และประกาศเกียรติคุณ

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์

กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมวิชาการ

ร้อยรัก...ร้อยดวงใจ ด้วยสายใยของความผูกผัน

โครงการ เด็กไทย สายตาดี เพิ่มโอกาส การเรียนรู้

ประเมินงานสุขศึกษา


Total 434 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 44 Next »