ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ชนิดสี)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2560