ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง High Frequency Oscillatory Ventilator
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 07/06/2560