ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- เอกสารแนบท้ายประกาศ
- spce1
- spce2
- ราคากลาง(แบบ ปปช)1
- ราคากลาง(แบบ ปปช)2
ประกาศ ณ วันที่ 09/06/2560