ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)1
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)2
ประกาศ ณ วันที่ 09/06/2560