ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นร้อน โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2560