ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด (Halo-retractor)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 15/06/2560