ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2560