ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 31/07/2560