ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดกะโหลกศีรษะไม่รวมชุดควบคุม (High speed caniotome)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- เอกสารแนบท้ายประกาศ
- spce
- ราคากลาง แบบ ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 02/08/2560