ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA ด้วยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง (แบบ ปปช.)
ประกาศ ณ วันที่ 08/08/2560