ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (เบอร์ L,M,S,XS) จำนวน ประมาณ 57,000 กล่อง (100/ ชิ้ น / กล่อง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (เบอร์ L,M,S,XS) จำนวน ประมาณ 57,000 กล่อง (100/ ชิ้ น / กล่อง)
ประกาศ ณ วันที่ 01/05/2561