ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
ประกาศ ณ วันที่ 23/01/2561