ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Gauze พับ สำเร็จรูปขนาด 3 x 4 นิ้ว (5 ชิ้น/ซอง) จำนวน 120,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Gauze พับ สำเร็จรูปขนาด 3 x 4 นิ้ว (5 ชิ้น/ซอง) จำนวน 120,000 ซอง
ประกาศ ณ วันที่ 08/02/2561