ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ประกาศ ณ วันที่ 27/04/2561