ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เตียงผ่าตัดพิเศษ จำนวน ๖ เตียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- เปลี่ยนแปลงแผน เตียงผ่าตัดพิเศษ จำนวน ๖ เตียง
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2561