ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ หลอดเอลอีดี จำนวน ๖ ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- เปลี่ยนแปลงแผน โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ หลอดเอลอีดี จำนวน ๖ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2561