ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ด้ามจี้สำหรับเครื่องใช้กับเครื่องจี้เชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยความถี่สูง (Harmonic Generator) จำนวนประมาณ ๓๐ ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ 03/05/2561