ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตารางราคากลาง ปปช
ประกาศ ณ วันที่ 19/04/2561