ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ peritoneal dialysis solution ชุดที่ 2 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคาซื้อ
- เอกสารประกวดราคา
- แบบแสดงคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
- คุณลักษณะเฉพาะของยา
- แบบ ปปช07
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2561