ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารประเภท เนื้อสัตว์พร้อมปรุง,ไข่สด จำนวน ๑ หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 01/05/2561