ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อยา ANTIRABIE SERUM HUMAN 150IU/ML 5 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตาราง ปปช.๐๗
ประกาศ ณ วันที่ 11/05/2561