ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ปิดตาก่อนทำการผ่าตัดชนิดฆ่าเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 14/03/2561