ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารทางการแพทย์ อาหารทางสายยางสำเร็จรูป(ผู้ป่วยทั่วไป) จำนวน ๗๕๐ ถุง (ปริมาณ ๒,๕๐๐ กรัม/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.t
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 18/04/2561