ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 27/04/2561