ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด (Halo-retractor)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่เผนจัดซื้อ อุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองฯ
ประกาศ ณ วันที่ 28/05/2561