ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 30/05/2561