ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Anterior Sement OCT จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง OCT
ประกาศ ณ วันที่ 31/05/2561