ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 100 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 100 ชุด รวมจำนวน 200 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
- เปลี่ยนแปลงแผน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 ชุด
ประกาศ ณ วันที่ 31/05/2561