ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๒๗-๑๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 06/06/2561