ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
- เอกสารประกวดราคา
- Spec เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
- Spec เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ
- Spec เครื่องช่วยหายใจ
- ราคากลาง (แบบ ปปช)
- เอกสารหมายเลข ๑
ประกาศ ณ วันที่ 07/06/2561