ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี
-
ประกาศ ณ วันที่ 08/06/2561