ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 01/06/2561