ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานวินิจฉัยและวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะ
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2561