ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2561