ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเผยแพร่เผนจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ๑๕ เครื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2561