ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ปิดตาก่อนทำการผ่าตัดชนิดฆ่าเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2561