ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2561