ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ น้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิด Acid Concentrate และ Bicarbonate B จำนวน ๓,๐๐๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตาราง ราคากลาง ป.ป.ช.
ประกาศ ณ วันที่ 30/04/2561